Faydalı Bilgiler

Astroloji Nedir? – Burç Simgeleri (Yorumları) ve Anlamları 2020

Astroloji Nedir?

Astroloji

Astroloji, kelime sonunda yer alan ‘loji’ eki nedeni ile birçok kesimde bir bilim dalı gibi kabul görmüştür. Buradan çıkan mantık ile astroloji birçok insan tarafından farklı farklı anlamlar ile hayat bulabilir. Bazı kısım astrologlar astrolojiyi bir bilim dalı olarak görürken, diğer grup ise bilim dalının dışında yer aldığını ifade eder. Tamamen yorum dayalı bir dal olmasından kaynaklı olarak astroloji oldukça geniş bir görüş a ısına ve bir ufka sahiptir.

Astroloji, kelime anlamı olarak yıldız bilimi olarak ifade edilebilir. Türk Dil Kurumunda yer alan anlamı ile ise Yıldız Falcılığı’dır. Gökyüzünde meydana gelen olayların insan hayatı üzerindeki etkisine uyarlanması olarak tanımlanabilen Astroloji, gök yüzünde meydana gelen olayların dünya üzerindeki her türlü canlı cisme olan ekişi olarak da nitelendirilebilir.

Astroloji, Güneş, yıldız sistemi ve Ay, takım yıldızları gibi gök cisimlerini dikkate alarak ilerler. Bu terimlere güneş sistemi içerisinde yer alan her türlü cisim ve diğer gezegenler de dahildir.

Zodyak İncelemesine Göre Astroloji

Astroloji temelde oldukça geniş bir kavramdır ve e n eski kavimlerden itibaren Astroloji bilimi var olmaya devam etmiştir Her kavim kendince terimler ile Astrolojide yer bulmaya çalışmış ve zaman ilerledikçe Astroloji de birtakım değişimlere uğrayarak yoluna devam etmiştir. Zodyak, Burçlar Kuşağı olarak adlandırılır ve Ay ile Güneş’in gökyüzündeki hareketlerinin kemeri olarak tanımlanır. Zodyak teoremlerine göre ise astroloji temelde 2’ye ayrılır. Sidereal Zodyak ve Tropikal Zodyak olarak ayrılan Astroloji birbirine çok yakın olmakla birlikte temelde birbirlerinden farklı iki temel terimdir.

Astroloji’nin Doğuşu

Astroloji’nin tarihi oldukça derindir. Temelde birçok kavmin kullandığı Astroloji Babil dönemlerinde de var olmaya devam etmiştir. M.Ö 2. Milenyum zamanlarında ortaya çıktığı tahmin edilen o dönemlerde hava durumunu belirleme, doğal afetleri önceden tahmin etme gibi birçok farklı amaçla kullanılmıştır. O dönemlerde 5 farklı gezegen olduğuna inanan Babilliler gökyüzündeki hava değişimlerine kaşı da büyük bir ilgi duymuş ve bu ilgilerini yeni bir alana taşıyarak Astroloji’yi meydana getirmişlerdir. O dönem yapılan tahminlerde 12 tane ev meydana getirilmiştir ve aynı evler bugün günümüzdeki q12 farklı burcun ifadesidir.

 O dönemlerde oluşturula 12 farklı ev; Hayat, Kardeşler, Ebeveynler, Fakirlik ve Zenginlik, Ölüm, Din, Karı/Koca, Çocuklar, Hastalık/sağlık, Şerefler, Dostluk ve Düşmanlık ve Ebeveynler şeklindedir.

Helenistik Dönemde Astroloji

Helenistik Astroloji’si M.Ö.1. yüzyıl dönemlerinde Akdeniz’de meydana gelmiştir ve başlangıcın temellerini Büyük İskender atmıştır. Sonuç olarak Babil Astrolojisi ile birlikte Mısır Dekanik Astrolojisi birleşmiş ve ilk terim olan horoskopik astrolojisi meydana getirilmiştir.

Horoskopik Astroloji terimi ilk olarak Yükselen kelimesini kullanmaya başlamıştır. Bununla birlikte gökte bulunan 12 ev terimini de çokça kullanmıştır. Doğum Haritası bu dönemde oldukça önemli olmuştur ve her yeni doğa bebek için gökyüzünde pozisyon hesaplamaları yapılmıştır.

Batı Dönemi Astrolojisi

Astroloji

Batı Astrolojisi aslında temelde Helenistik Astrolojisinden kalma bir uzantıdır. Temelinde ise Zodyak bulunur. Günümüzde hala aktif olarak kullanılan Astroloji türü Batı Astrolojisidir. En çok karşılaşıldığı yer ise gazete gibi köşe yazılarının bulunduğu mecralardır. Buralarda günlük olarak insanlara detaylı yorum sunulur ve her burcun yorumu okuyucular tarafından takip edilir.

Batı Astrolojisinde de doğum haritası son derece önemlidir. Doğumlar yıldız hareketleri üzerinden takip edilir. Bu yıldızlar aracılığı ile insanların geleceğe yönelik yaşayacakları olaylara ilişkin de oldukça önemli bilgiler elde edilir.

Batı Astrolojisinde Yer Alan Burçlar

  • Koç (21 Mart-20 Nisan)
  • Boğa (21 Nisan-21 Mayıs)
  • İkizler (22 Mayıs- 22Temmuz)
  • Yengeç (22 Haziran-2 Temmuz)
  • Aslan (23 Temmuz-23 Ağustos)
  • Başak (24 Ağustos- 22 Eylül)
  • Terazi (23 Eylül-23 Ekim
  • Akrep (24 Ekim- 22 Kasım)
  • Yay (23 Kasım- 21 Aralık)
  • Balık (19 Şubat-20 Mart)

Çin Astrolojisi

Astroloji

Çin’de uzun yıllardır var olan Çin Astrolojisi diğer Astroloji bilimlerinden oldukça farklıdır. Hem yorumlar hem oluşumla temelden yeniden düzenlenmiştir ve Çin kendi ülkesine has yorumlar ile Astrolojiye yön vermiştir. Çin modern takvim yerine Çin Takvimi’ni kullanır. Bu takvime göre de burçların tarihleri ve isimleri de Batı Astrolojisinden farklıdır. Çin’de Astroloji döngüsü 60 yılı kapsar. Toplamda Tahta, Ateş, Hava, Toprak ve Su olmak üzere 5 elementten oluşur. 12 Zodyak yorumlamasında ise Kaplan, Fare, Öküz, Yılan, Ejderha, Maymun, Horoz, Köpek, Koyun, Ejderha ve Domuz gibi hayvan isimleri yer alır.

Astroloji Okuyanların Düştüğü Yanılgılar

Astroloji ile ilgilenenlerin sıkça düştükleri yanılgılar arasında temelde anlaşılamama görüşü yer alır. Bu görüş okurların gözünde bilimin oldukça sabit kanıları olduğunu ve görüşlere kapalı olduğu fikrini oluşturur. Astrologlar anlaşılamama fikrini uzun yıllar boyunca kuvvetle destekleyerek tarih boyunca anlaşılamadıklarını her fırsatta dile getirmektedir. Bununla birlikte geçmişe de inanmayan birçok insan olduğunu ve şu anda onların kabul ettiğini belirten uzmanlar gelecekte herkesin yanlıştan döneceğini ve herkesin kendilerine inanacağını da savunur.

Burç Yorumları

İnsanların en eski çağların bu güne kadar gelmiş olan burçlar, insanların inanış sembolleri olarak bilinir. İnançlara göre bu sembollerin her biri kişinin karakterlerini belirler. Burçlar genel olarak doğum tarihlerine göre hesaplanır. Peki, bu burçların tarihçesi nedir ve nasıl keşfedilmiştir buna bakalım.

İnsanlık tarihi içerisinde gelen bütün uygarlıklar yıldızlar ile ilgili büyük merak içerisinde olduklarından yıldızlar ile ilgili hikâyeler yazmışlardır. Hatta yunan halkının takımyıldızlarına yönelik belli yorumları bulunur. Bu yorumların bazıları Herakles’in on iki kahramanlığından gelmiştir. Burçları temsil eden sembolleri günümüzde internet sitelerinde gazetelerde ve dergilerde görmekteyiz. Bu simgeler Romalılar zamanından kalma işaretlerdir. Peki, burçlar ne anlama gelmektedir ona bakalım;

Burç Simgeleri ve Anlamları

Burç Simgeleri

Koç Burcu

Koç burcunu simgeleyen sembole bakıldığında ilk olarak boynuzlu bir koçbaşını anımsatır. Sembolle ilgili bir diğer teori ise hayat anlamını taşıyan v harfine de benzetilmektedir. Sembolün bahar dönemlerinde açmakta olan bitkilerin temsilcisi olarak görülür ve ilkbahar aylarının ilk burcu olmaktadır. Bu sembol tıp dünyasında görüşen kadınların üreme organlarının iç bölmesine de benzetilmektedir. O bölge de hayatın başladığı yer olarak görülmektedir.

Boğa Burcu

Bu sembolde tıpkı koç burcunda olduğu gibi bir hayvan figürü olan boğayı andırır. Boğanın başı ve boynuzları bu simge üzerinde görülebilmektedir. Koç burcunun getirdiği ilkbahar ayı ile beraber gelen filizlenmiş çiçeklerin zamanla olun bir hale dönüştüğünü belirten bir sembol olarak bilinmektedir. Birkaç belirli kaynak içerisinde bu sembolün Ay gezegeninde oluşan dolunay ve hilal dönemlerinin de temsili olduğu anlatılmaktadır. Boğa burcu içerisinde Ay’ın asıl anlamı yüceltme olarak kullanılmaktadır.

 İkizler Burcu

Bu burç sembolünde yukarı ve aşağı bölmelerden birbirine bağlı olarak görülen iki sütunu andırır. Bu iki sütun dualiteyi temsil etmektedir. Bu sütunların tam orta bölmesinde birbirine zıt olarak var olan iki enerji bulunmaktadır ve bu iki enerji varlıklarını ortaya koya bilmeleri adına birbirlerine ihtiyaçları vardır. İkizler burcu aynı zamanda arkadaşlığı da simgeleyen bir anlam ifade eder. İkizler burcu yılın orta aylarına denk gelir. Bu burçla ilgili bazı teorilere göre bu burca sahip olan kişiler çift karaktere sahip olduklarını iddia etmektedirler.

Yengeç Burcu

Yengeç burcunun simgesi genel olarak doğal bir duruş sergilediği görülse de asıl anlatılmak istenen şey birleşmedir. Bu sembole bakıldığında materyal ve ruhani dünya arasında oluşan birleşmeyi ifade edilir. Çeşitli kaynaklar içerisinde yengeç burcu bereket anlamını taşıyan çift göğüslü ifade edilir. Bu sembol koç burcunun getirmiş olduğu ilkbahar ile açan çiçeklerden meyvelerin oluşumu anlatılır.

 Aslan Burcu

Alan burcu insan kalbini yönettiği söylenir. Aslan burcu sembolü genel olarak bir kalbe gelen kirli kan ile beraber temiz kanın çıktığını bölmeleri anlatmaktadır. Bazı belirli kaynaklar içerisinde yer alan yazılarda Alan burcu sembolü bir yele ya da Aslankuyruğunu anımsattığı anlatılmaktadır. Sembol ayrıca sperm hücresine de benzetilir. Aslan burcu bir başka anlatımda yaratıcılık olarak tabir edilmektedir. Yaratılış içerisinde gerekli olan bir şey de sperm olduğundan ötürü sperm hücresine benzetilmektedir. Sembolün bir başka konusu ise yunanca dilindeki lambda harfinden türetilerek yapıldığı bilinir.

Başak Burcu

Başak burcu yunan dilinde bakire anlamını taşıyan bir kelimenin ilk üç harfi içerisinden türetilerek yapıldığı belirtilir. Koç burcu döneminde anlatılan ekinlerin toplama dönemini ifade etmektedir. Sembolik anlamda bir kuş ve bir insanın birleşmesinden oluşmaktadır. Bazı kaynaklar içerisinde de bu sembol kanatları olan bir kadına benzetildiği yazar.

Terazi Burcu

Terazi burcunun sembolüne bakıldığında adından da anlaşılacağı gibi bir teraziye benzetilmektedir. Aynı zamanda bu sembol bazı kaynaklar içerisinde batan güneşi de temsil ettiği söylenmektedir. Terazi burcunun sembolün alt bölmesinde yer alan çizgi bizim dünyamıza ait toprağı simgelemektedir ve burcun ayaklarının bu toprak üzerinde olduğunu ifade etmektedir.

Akrep Burcu

Akrep burcunu simgeleyen sembole ilk bakıldığında bir M harfine benzetilmektedir. M harfi ölümü anlattığı söylenir. Lakin bu ölüm gerçek bir ölüm olarak değil, bir dönemin son bulmasını ifade etmektedir. Bu sembolün son bölümünde bulunan ok işareti Akrebin iğnesini andırır.

Yay Burcu

Bu burcun sembolü görüldüğü üzere ok ile yaydan oluşur. Mitoloji bilimi içerisindeki Centaur’lar yay burcunu temsil eder. Bunlar çok iyi okçular olduğu bilinir. Semboldeki okun nişan aldığı yüksek alan da her zaman daha ileri bir hedefe uzanan zihni temsil etmektedir.

Oğlak Burcu

Oğlak burcunu temsil eden sembolün üst bölümü oğlak, alt bölümü ise balık olarak görülen mitolojik bir yaratığa benzetilir.

Kova Burcu

Kova burcu bir suyun dalgalarını ifade etmektedir. Bununla beraber bir karmaşayı da anımsatmaktadır ve bu kova burcu hakkında yerinde bir özellik olarak görülmektedir. Üzerinde bulunan çift sembol doğal anlam taşıdığı söylenmektedir. Alt bölümdeki dalga suyu, üst bölümde bulunan dalga ise rüzgârı anlatır. Bu iki bölüm arasında hiçbir bağ bulunmaz. Kova burcunun özelliği duygu ve mantığı çok rahat bir şekilde ifade edebilmesidir. Kova burcunda bulunan mantık duygudan üstün tutulur. Kova burcunun sembolünün başka bir anlamı ise süper bilinç olarak tanımlanmaktadır. Duyguları birbirine karıştırmayan bir burç olduğu sembolde de işlenmiştir.

 Balık Burcu

Balık burcunun sembolüne bakıldığında iki ayı balığın iki ayrı yöne doğru yüzdüğü görülür. Balık burcu aynı ikizler burcunun özelliklerine benzer. İkizler burcunda anlatılan iki zıt özellik bu burç içerisinde de yer alır. İki balık iki ayrı yöne doğru yüzdüğünden ötürü odaklanma konusunda zorluk yaşamaktadır. Ancak bu iki balık aynı suda yüzdüğü için bir uyum içerisinde olmaları da ihtimaller arasında yer alır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Ad-Block, AdGuard tarzı reklam engelleyici eklentileri, sitemizin yayın hayatına devam edebilmesi açısından devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.